Stichting Lytse Marren

actief in het Lytse Marrengebied

Stichting Lytse Marren Algemene informatie

De stichting Lytse Marren is opgericht op 7 december 2015. De Stichting is verbonden met het Lytse Marrengebied. Dit is een van oorsprong veenontginningslandschap met een eigen cultuurhistorie en monumenten. Het gebied wordt gevormd door de driehoek Sneek , IJlst (langs de westelijke kant van de Fluessen), Koudum | Workum | Hindeloopen, Bolsward, inclusief de overgangsgebieden (zie kaartje).
De stichting zet zich in voor de bescherming, het verhogen van de status en de naamsbekendheid van het Lytse Marrengebied, alsmede haar cultuurhistorie en monumenten. 

lytsemarrengebied.jpgDaarnaast wil de stichting de ontwikkeling van het kleinschalig toerisme in het gebied stimuleren. Daarmee wil de stichting de leefbaarheid voor de inwoners ('de Mienskip') binnen het gebied verhogen, bevorderen. De stichting wil dit doel o.a.  bereiken door het initiëren, onderhouden en ondersteunen van projecten en activiteiten. Het organiseren van (culturele) evenenementen , activiteiten en/of bijeenkomsten. De stichting wil door middel van verschillende media informatie verstrekken. 

De stichting wil fondsen verwerven om haar doelen te kunnen bereiken. Daarvoor wil zij samenwerking zoeken met diverse organisaties en instellingen.          


copyright © 2015 IDHV