Stichting Lytse Marren

actief in het Lytse Marrengebied

Stichting Lytse Marren Contact

U kunt contact met de stichting opnemen:

Stichting Lytse Marren
Wolsumerketting 5
8774PK Wolsum

kvk-nummer: 64699625 
Email: info (apestaart) stichtinglytsemarren.nl

Bankrekeningnummer:
NL 89 SNSB 0927 3742 34 

Telefoonnummer (voorzitter)
06-22273586

      

 copyright © 2015 IDHV